Miłej lektury :-) " /> Belownica pionowa czy pozioma - wady i zalety obu rozwiązań / Aktualności / Aktualności

Belownica pionowa czy pozioma - wady i zalety obu rozwiązań

W tym odcinku skupimy się na porównaniu belownic pionowych z belownicami poziomymi pod kątem funkcjonalności i możliwości użytkowania. Mówiąc o belownicach poziomych nie mamy tu na myśli automatycznych belownic kanałowych wykorzystywanych głównie do zastosowań przemysłowych oraz w zakładach recyklingowych i utylizacyjnych, ale prasy ładowane od góry, które wymagają ręcznego związania beli i jej wypchnięcia przed rozpoczęciem prasowania nowej beli. Jak przed każdym innym wyborem także w tym przypadku należy sobie zadać kilka pytań: Jaki materiał zamierzam zgniatać? Jaką powierzchnią dysponuję? Jakie środki finansowe mogę przeznaczyć na wdrożenie nowego rozwiązania?
Przeanalizujmy zatem zarówno wady jak i zalety belownic pionowych i poziomych.

Do sprasowania mam głównie duże kartony

Duże gabaryty  materiału przeznaczonego do sprasowania preferują zdecydowanie belownicę poziomą i to z dwóch powodów. Po pierwsze załadunek nieporęcznych materiałów od góry, jak to ma miejsce w belownicy poziomej, jest dużo wygodniejszy niż ich wkładanie do komory prasowania belownicy pionowej z boku. Po drugie otwór załadowczy belownic poziomych jest zwykle na niższej wysokości i jest dużo większy niż w belownicach pionowych o podobnych parametrach. Dla przykładu: największa szerokość otworu załadowczego wśród belownic pionowych HSM to 1500 mm, podczas gdy dla belownic poziomych jest to aż 2100 mm.

Chcę zgniatać trudne i silnie rozprężliwe materiały

Tutaj również swoje zalety ujawnia belownica pozioma. Chociaż wśród obu typów belownic dostępne są urządzenia dedykowane szczególnie do określonego typu materiału (np. butelki PET, twarde tworzywa itp.) belownice poziome ze względu na swoją konstrukcję są dużo bardziej uniwersalne. Podczas gdy w belownicach pionowych zgniatanie odbywa się całą objętością komory prasowania, a każdy kolejny cykl „dogęszcza” znajdujący się już tam materiał, w belownicy poziomej płyta prasująca dociska zgniatany materiał do przeciwpłyty odkładając kolejne warstwy. Pozwala to na lepsze zagęszczenie surowca i prasowanie trudnych materiałów takich jak np. pianki tapicerskie, czy opony. Ponadto siła zgniotu belownic poziomych HSM może wynosić nawet 70 ton, a największe belownice pionowe dysponują naciskiem maksymalnie 60 ton.

Niewielka powierzchnia ustawienia nie jest dla mnie priorytetem, ważniejsza jest wygoda

Belownice poziome zajmują niestety więcej miejsca niż belownice pionowe wytwarzające bele o podobnych parametrach. Jeśli jednak ilość miejsca przewidzianego na ustawienie belownicy nie jest zbytnio ograniczona, belownice poziome zapewniają zdecydowanie większy komfort obsługi oraz wymagają mniejszego nakładu pracy personelu szczególnie podczas napełniania prasy.  O większym otworze i mniejszej wysokości napełniania w belownicach poziomych już wspominaliśmy, mają one też jednak inne zalety. Mniejsze ich modele są urządzeniami mobilnymi na kółkach jezdnych, co umożliwia ich bezproblemowe przemieszczenie. Zamiast więc każdorazowo dowozić materiał do prasy, można belownicę z łatwością przestawić tam, gdzie aktualnie powstają odpady do sprasowania. Większe modele, wytwarzające duże bele są już oczywiście urządzeniami stacjonarnymi, jednak ich napełnianie i obsługę może zdecydowanie usprawnić zintegrowana wywrotnica hydrauliczna przystosowana do wszystkich typowych pojemników na odpady lub wózków siatkowych używanych w placówkach handlowych.

Mam ograniczone fundusze

Aspekt finansowy jest niejednokrotnie decydujący przy podejmowaniu decyzji. Tutaj przewagę mają belownice pionowe i zapewne głównie stąd wynika ich dużo większa popularność wśród użytkowników. Belownica pozioma wymaga poniesienia nieco większych nakładów. W przypadku dużych belownic poziomych istnieje jednak możliwość ich dostosowania do indywidualnych wymagań klienta, podczas gdy belownice pionowe HSM  występują wyłącznie w wersjach standardowych.

Naszym zdaniem…

Naszym zdaniem belownice poziome są ciągle jeszcze niedocenianym rozwiązaniem. Nie są oczywiście odpowiednie dla każdego. Brak miejsca i ograniczenia finansowe stanową tutaj istotną przeszkodę. Również niewielka ilość stosunkowo bezproblemowych odpadów podważa ekonomiczne uzasadnienie dla takiego rozwiązania. Jednak w przypadku bardziej wyrafinowanych wymagań belownica pozioma z pewnością szybko zrekompensuje swoją wyższą cenę wygodą i skróceniem czasu obsługi oraz możliwością uniwersalnego wykorzystania.

Za miesiąc w kolejnym odcinku cyklu „Naszym zdaniem…” przyjrzymy się pionowemu i poziomemu wiązaniu bel w automatycznych prasach kanałowych.