Dzień Bezpiecznego Internetu

Bezpieczeństwo danych cyfrowych

RODO – jednych straszy, innych denerwuje. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych musimy podpisywać praktycznie wszędzie. Jednak właśnie za sprawą RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych), które weszło w życie w maju 2018 roku znacznie wzrosła świadomość zagrożeń, jakie mogą wynikną, kiedy nasze dane dostaną się w niepowołane ręce.

Niestety dane te kojarzą nam się najczęściej z dokumentami papierowymi - stertami wydruków i rachunków, tymczasem prawdziwe wyzwanie stanowią dane gromadzone na nośnikach danych cyfrowych. Postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że nasza percepcja przestaje za nim nadążać, choć chętnie korzystamy  z jego zdobyczy. Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet zwykły odkurzacz sterowany aplikacją w telefonie może umożliwić włamanie do naszej sieci wi-fi, a to już może mieć poważniejsze konsekwencje.

Recykling dysków twardych

Pandemia na pewno pomogła sprzedawcom komputerów tracących do tej pory regularnie na rzecz tabletów i smartfonów. W Polsce sprzedaje się rocznie ok. 3 mln komputerów, a jest to rynek silnie nasycony. Można więc pokusić się o konkluzję, że równie liczna liczba urządzeń wycofywana jest z eksploatacji, a każde z nich zawiera przecież dysk twardy mieszczący ogromne ilości informacji. Żeby mieć obraz skali zagadnienia, dodajmy do tego dyski zewnętrzne, pamięci USB, płyty CD/DVD, Blu-ray oraz karty plastikowe używanie niemal na każdym kroku. Pozbywając się więc urządzenia lub przekazując je do dalszego wykorzystania warto zadbać o profesjonalne i skuteczne zniszczenie wrażliwych danych.

Sposoby niszczenia nośników danych cyfrowych

Generalnie sposoby na niszczenie danych cyfrowych można podzielić na dwie grupy – niszczenie programowe (logiczne) i niszczenie sprzętowe (fizyczne).
O ile w przypadku niszczenia logicznego, polegającego na wielokrotnym nadpisywaniu danych przypadkowymi wartościami, sam nośnik danych pozostaje sprawny i nadaje się do dalszego użytku, to niszczenie fizyczne całkowicie eliminuje go z dalszej eksploatacji. Wśród profesjonalnych metod niszczenia sprzętowego wymienić można:
- niszczenie mechaniczne – polega na rozdrobnieniu nośnika danych na drobne elementy
- niszczenie magnetyczne (degaussing) – polega na wykorzystaniu urządzenia demagnetyzującego
- niszczenie termiczne - polega na doprowadzeniu nośnika do temperatury, powyżej której ferromagnetyk traci swoje właściwości magnetyczne (np. > 1000 °C w piecach hutniczych)
- niszczenie pirotechniczne - polega na zastosowaniu odpowiednich ładunków pirotechnicznych
- niszczenie radioaktywne - polega na poddaniu nośnika danych oddziaływaniu promieniowania jonizującego
- niszczenie chemiczne - polega na zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych, które działają agresywnie na nośnik

Skuteczność poszczególnych metod niszczenia

Profesjonalnie wykonywany recykling dysków twardych uniemożliwia wprawdzie odczytanie danych cyfrowych w warunkach domowych, ale na dzień dzisiejszy, poza opracowaną przez polskich naukowców technologią niszczenia chemicznego LiquiDATA, która pozwala na całkowite rozpuszczenie dysków twardych, nie ma praktycznie metody gwarantującej 100% bezpieczeństwo. Warto wspomnieć, że prawie wszystkie dane udało się odzyskać z komputerów wyjętych z ruin po zawaleniu się wież Word Trade Center! Trzeba jednak przyznać, że wymagało to ogromnych nakładów finansowych. Sprawą zasadniczą pozostaje więc kwestia kosztów, jakie trzeba ponieść na odczytanie zniszczonego dysku w stosunku do uzyskiwanych w konsekwencji korzyści.
Dlatego też sensowne jest przyporządkowanie poszczególnych kategorii danych do określonej klasy ochrony i stosowanie środków oraz metod adekwatnych do potencjalnego zagrożenia, jakie może spowodować ich wyciek. Standard ochrony danych reguluje niemiecka norma DIN 66399 i na nią powołuje się większość producentów wszelkiego typu niszczarek dokumentów.

Niszczarki cyfrowych nośników danych z serii HSM StoreEx

Najbardziej powszechną metodą niszczenia dysków twardych ze względu na stosunkowo niewielkie koszty, jest ich mechaniczne zniszczenie. Jest to metoda szybka, a usługa może być wykonywana bezpośrednio u klienta.
Firma HSM oferuje niszczarki dysków twardych z serii HSM StoreEx charakteryzujące się energooszczędnością, niezwykłą trwałością i komfortem użytkowania.

Niszczarka dysków twardych HSM StoreEX 150
Zapewnia ochronę danych w stopniu bezpieczeństwa H-3 przewidzianym dla danych chronionych i poufnych, jak np. dane osobowe pracowników, analizy obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. zawierające dane osobowe.
Więcej: https://eu.hsm.eu/pl/produkty/niszczenie/niszczarka-nosnikow-danych/161/hsm-storeex-150-40-mm

 

Niszczarka dysków twardych HSM StoreEX 230 (jednostopniowa)
Zapewnia ochronę danych w stopniu bezpieczeństwa H-4 przewidzianym dla danych chronionych i poufnych, jak np. bilanse, a także listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe osób.
Więcej: https://eu.hsm.eu/pl/produkty/niszczenie/niszczarka-nosnikow-danych/66/hsm-storeex-hds-230-20-x-40-50-mm

Niszczarka dysków twardych HSM StoreEX 230 (dwustopniowa)
Zapewnia ochronę danych w stopniu bezpieczeństwa H-5 przewidzianym dla informacji tajnych o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe.
Więcej: https://eu.hsm.eu/pl/produkty/niszczenie/niszczarka-nosnikow-danych/156/hsm-storeex-hds-230-11-5-x-26-mm

Dopełnieniem instalacji do recyklingu dysków twardych może być odpylacz HSM DE 4-240 odpowiedni do współpracy z niszczarkami nośników danych HSM StoreEx HDS 230. Dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza zapewnia optymalne usuwanie pyłów w klasie H redukując w ten sposób emisję substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Nigdy więcej nieostrożnego wyrzucania dysków twardych

Ryzyko, że zbędne nośniki danych wpadną w niepowołane ręce jest często niedoszacowane. W rezultacie każdego roku duża liczba nośników cyfrowych staje się narzędziem kradzieży danych. Skorzystaj z  jakości „Made in Germany” możesz i dzięki niszczarkom HSM StoreEx zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim partnerom biznesowym. 
Chroń swoje dane, dokładnie niszcząc cyfrowe nośniki pamięci!


W tekście wykorzystano informacje ze stron:
- ictmarketexperts.com/aktualnosci/lekka-poprawa-sprzedazy-na-rynku-komputerow/

- niszczenie.pl/metody-niszczenia-danych

linkedin