HSM Partnerem ENVICON-u

 

HSM Polska partnerem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Jego podstawowym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska. Odbędzie się w dniach 10-11 października 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM.

XX edycja Kongresu ENVICON to dwa dni bogatych tematycznie obrad, w których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział i omawiać kluczowe dla branży oraz samorządów tematy. Pierwszego dnia Kongresu odbędą się 3 równoległe sesje tematyczne: Gospodarka odpadami, Zarządzanie w branży wod-kan oraz Energetyka. Trzecia sesja jest nowością, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii. Drugiego dnia odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Circular economy w Polsce, zorganizowane przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB). W tym samy czasie trwać będzie sesja dotycząca Ochrony powietrza, w ramach której zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone niskiej emisji oraz Forum RIPOK, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów.

Z roku na rok, pragniemy aby wiedza przekazywana naszym słuchaczom była najbardziej aktualna z obowiązującymi przepisami i trendami, stąd nowe tematy i nowe pomysły.

Firma HSM zaznaczy swoją obecność na kongresie nie tylko jako Partner wydarzenia, ale także wystąpieniem związanym z analizą rynku odpadów komunalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych.

Spotkajmy się w październiku na największym wydarzeniu związanym z ochroną środowiska w Polsce!

 

linkedin