Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
W maju czeka nas RODO ! / Aktualności / Aktualności

W maju czeka nas RODO !

Nie popełniaj tego samego błędu! 
Niszcz, nie wyrzucaj.

Poznaj ofertę przemysłowych niszczarek dokumentów, systemów niszcząco-belujących oraz urządzeń do niszczenia dysków twardych HSM — kliknij tutaj

 

Najważniejsze zmiany wynikające z RODO.

 • Obowiązek informacyjny i prawo do informacji
  Roz. III, Sek. 2, Art. 13, RODO

  Jeśli zbierane są dane osobowe, wówczas administrator musi zapewnić i przedstawić osobie, której dane dotyczą kompletną informację dotyczącą celu, czasu trwania, przechowywania i usuwania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym
  Roz. III, Sek. 3, Art. 17, RODO

  Administrator ma obowiązek kompletnego i niezwłocznego usunięcia zgromadzonych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Musi zapewnić, że wszystkie powiązania z tymi danymi osobowymi lub ich kopie zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wyjątkiem jest m. in. wywiązanie się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, jak np. realizacja zlecenia.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
  Roz. IV, Sek. 2, Art. 32, RODO
  • Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający danemu ryzyku naruszenia praw i woności osób fizycznych.
  • Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora.
  • Obowiązek przeprowadzania regularnej oceny czy zapewniany stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni.

   Zobacz Rozdział 4 RODO, jeśli zlecasz utylizację danych zewnętrznym dostawcom usług.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj

linkedin