Konferencja KIGO

 

Nasze raporty dotyczące rynku odpadów komunalnych w gminach w świetle rozstrzygnięć przetargów gminnych są coraz częściej dostrzegane i doceniane w środowisku branżowym. Dowodem na to było zaproszenie do zaprezentowania wyników naszych badań na konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, której tematem przewodnim była "Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym".

Konferencja połączona z Walnym Zgromadzeniem członków KIGO odbywała się w Krynicy-Zdroju się w dniach 9 – 11 czerwca.

Nasza prezentacja oprócz ogólnych informacji wynikających z najnowszych zestawień ukierunkowana była na udział w rynku firm zrzeszonych w KIGO, a także na zagadnienia in house w odpadach, które są szczególnie istotne dla członków Izby zrzeszającej głównie podmioty samorządowe.

 

 

 

linkedin