Naszym zdaniem ...

Automatyczne belownice kanałowe to maszyny, a w zasadzie wraz z systemami doprowadzenia i odbioru materiału całe instalacje znajdujące zastosowanie dla dużych ilości przerabianego materiału m.in. w centrach dystrybucyjnych, drukarniach i profesjonalnych zakładach utylizacyjnych. Obecni na rynku producenci oferują całą gamę modeli tych urządzeń wraz z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym. Decyzja o zakupie prasy kanałowej musi być więc gruntownie przemyślana, uwzględniać wiele aspektów oraz priorytety przyszłego użytkownika. Jedną z kwestii jakie należy na wstępie rozstrzygnąć jest wybór sposobu wiązania beli. Na rynku spotkać można belownice z wiązaniem pionowym, poziomym oraz krzyżowym (podwójnym). Wiązanie krzyżowe wykorzystywane jest jednak praktycznie rzecz biorąc marginalnie, przyjrzyjmy się zatem dokładniej dwóm pozostałym systemom.

Beluję przede wszystkim drobny materiał

Przy prasowaniu drobnego materiału – np. papierowych ścinek – zdecydowaną przewagę wykazuje wiązanie poziome. W przypadku wiązania pionowego drobne fragmenty materiału często dostają się do kanałów przeciągania drutu mając tendencję do ich zatykania. Może to skutkować zerwaniem drutu, a nawet wykrzywieniem igły (lancy) prowadzenia drutu. Ze względów konstrukcyjnych w przypadku wiązania poziomego problem ten nie występuje.

W moim zakładzie jest dość ciasno

W przypadku takiego ograniczenia wygrywa belownica automatyczna z wiązaniem pionowym. Igły w tym systemie pracując w płaszczyźnie góra-dół nie wpływają na zwiększenie szerokości maszyny, jak to ma miejsce w przypadku wiązania poziomego. Należy się jednak liczyć z tym, że maszyna obowiązkowo musi być posadowiona na wysokich stopach lub należy wykonać wykop na odprowadzenie zanieczyszczeń ze szczelin płyty prasującej. Usytuowane z boku maszyny igły przeciągania drutu zajmują więcej miejsca. Można temu jednak zaradzić na etapie projektowania całej instalacji i w przypadku doprowadzania materiału przenośnikiem taśmowym usytuować igły pod zasypem przenośnika. Takie rozwiązanie nie wpływa na zwiększanie wymagań przestrzennych.

Zależy mi na prostej obsłudze i wygodnej konserwacji

W tym aspekcie wiązanie poziome w automatycznej belownicy kanałowej nie ma sobie równych. Ponieważ drut w tym układzie prowadzony jest po bokach maszyny, jego wymiana w przypadku zakończenia rolki lub zerwania jest bardzo łatwa w przeciwieństwie do wiązania pionowego, gdzie cały system wiązania przebiega pod spodem maszyny i w przypadku wymiany drutu operator musi przeciągnąć drut pod prasą. Ponadto pod prasą kanałową z reguły gromadzą się zanieczyszczenia powodując wzmożoną korozję rolek prowadzenia drutu, co może prowadzić do częstszego jego zerwania. Również podczas konserwacji wiązanie poziome ujawnia swoje zalety. Zarówno jednostkę przeciągania drutu (z igłami), jak i jednostkę skręcającą znajdującą się po przeciwnej stronie belownicy automatycznej można odchylić na bok, co sprawia, że miejsca wymagające konserwacji i czyszczenia są bardzo łatwo dostępne i nie wymagają dodatkowych podestów.

Naszym zdaniem…

Naszym zdaniem rozważając wszystkie za i przeciw więcej zalet wykazuje wiązanie poziome, a decydująca jest tutaj wygoda przy czynnościach związanych z wymianą drutu oraz podczas prac konserwacyjnych.
Belownice automatyczne wraz ze wszystkimi urządzeniami współpracującymi to duże instalacje wymagające odpowiednio dużo miejsca. Kwestia nieco większej szerokości maszyny w przypadku wiązania poziomego nie powinna zatem stanowić znaczącej przeszkody. Dlatego też firma HSM, choć posiada w swojej ofercie także prasy kanałowe z wiązaniem pionowym, koncentruje się przede wszystkim na udoskonalaniu i rozwoju technologii związanych z poziomym wiązaniem bel.

W tym odcinku skupimy się na porównaniu belownic pionowych z belownicami poziomymi pod kątem funkcjonalności i możliwości użytkowania. Mówiąc o belownicach poziomych nie mamy tu na myśli automatycznych belownic kanałowych wykorzystywanych głównie do zastosowań przemysłowych oraz w zakładach recyklingowych i utylizacyjnych, ale prasy ładowane od góry, które wymagają ręcznego związania beli i jej wypchnięcia przed rozpoczęciem prasowania nowej beli. Jak przed każdym innym wyborem także w tym przypadku należy sobie zadać kilka pytań: Jaki materiał zamierzam zgniatać? Jaką powierzchnią dysponuję? Jakie środki finansowe mogę przeznaczyć na wdrożenie nowego rozwiązania?
Przeanalizujmy zatem zarówno wady jak i zalety belownic pionowych i poziomych.

Do sprasowania mam głównie duże kartony

Duże gabaryty materiału przeznaczonego do sprasowania preferują zdecydowanie belownicę poziomą i to z dwóch powodów. Po pierwsze załadunek nieporęcznych materiałów od góry, jak to ma miejsce w belownicy poziomej, jest dużo wygodniejszy niż ich wkładanie do komory prasowania belownicy pionowej z boku. Po drugie otwór załadowczy belownic poziomych jest zwykle na niższej wysokości i jest dużo większy niż w belownicach pionowych o podobnych parametrach. Dla przykładu: największa szerokość otworu załadowczego wśród belownic pionowych HSM to 1500 mm, podczas gdy dla belownic poziomych jest to aż 2100 mm.

Chcę zgniatać trudne i silnie rozprężliwe materiały

Tutaj również swoje zalety ujawnia belownica pozioma. Chociaż wśród obu typów belownic dostępne są urządzenia dedykowane szczególnie do określonego typu materiału (np. butelki PET, twarde tworzywa itp.) belownice poziome ze względu na swoją konstrukcję są dużo bardziej uniwersalne. Podczas gdy w belownicach pionowych zgniatanie odbywa się całą objętością komory prasowania, a każdy kolejny cykl „dogęszcza” znajdujący się już tam materiał, w belownicy poziomej płyta prasująca dociska zgniatany materiał do przeciwpłyty odkładając kolejne warstwy. Pozwala to na lepsze zagęszczenie surowca i prasowanie trudnych materiałów takich jak np. pianki tapicerskie, czy opony. Ponadto siła zgniotu belownic poziomych HSM może wynosić nawet 70 ton, a największe belownice pionowe dysponują naciskiem maksymalnie 60 ton.

Niewielka powierzchnia ustawienia nie jest dla mnie priorytetem, ważniejsza jest wygoda

Belownice poziome zajmują niestety więcej miejsca niż belownice pionowe wytwarzające bele o podobnych parametrach. Jeśli jednak ilość miejsca przewidzianego na ustawienie belownicy nie jest zbytnio ograniczona, belownice poziome zapewniają zdecydowanie większy komfort obsługi oraz wymagają mniejszego nakładu pracy personelu szczególnie podczas napełniania prasy. O większym otworze i mniejszej wysokości napełniania w belownicach poziomych już wspominaliśmy, mają one też jednak inne zalety. Mniejsze ich modele są urządzeniami mobilnymi na kółkach jezdnych, co umożliwia ich bezproblemowe przemieszczenie. Zamiast więc każdorazowo dowozić materiał do prasy, można belownicę z łatwością przestawić tam, gdzie aktualnie powstają odpady do sprasowania. Większe modele, wytwarzające duże bele są już oczywiście urządzeniami stacjonarnymi, jednak ich napełnianie i obsługę może zdecydowanie usprawnić zintegrowana wywrotnica hydrauliczna przystosowana do wszystkich typowych pojemników na odpady lub wózków siatkowych używanych w placówkach handlowych.

Mam ograniczone fundusze

Aspekt finansowy jest niejednokrotnie decydujący przy podejmowaniu decyzji. Tutaj przewagę mają belownice pionowe i zapewne głównie stąd wynika ich dużo większa popularność wśród użytkowników. Belownica pozioma wymaga poniesienia nieco większych nakładów. W przypadku dużych belownic poziomych istnieje jednak możliwość ich dostosowania do indywidualnych wymagań klienta, podczas gdy belownice pionowe HSM występują wyłącznie w wersjach standardowych.

Naszym zdaniem…

Naszym zdaniem belownice poziome są ciągle jeszcze niedocenianym rozwiązaniem. Nie są oczywiście odpowiednie dla każdego. Brak miejsca i ograniczenia finansowe stanową tutaj istotną przeszkodę. Również niewielka ilość stosunkowo bezproblemowych odpadów podważa ekonomiczne uzasadnienie dla takiego rozwiązania. Jednak w przypadku bardziej wyrafinowanych wymagań belownica pozioma z pewnością szybko zrekompensuje swoją wyższą cenę wygodą i skróceniem czasu obsługi oraz możliwością uniwersalnego wykorzystania.

Przed wyborem konkretnego modelu belownicy pionowej należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które ułatwią podjęcie decyzji: Czy materiał, który zamierzam prasować jest jednorodny, czy też występują różne rodzaje surowców? Jakie ilości odpadów generuje moja firma? Gdzie chcę ustawić belownicę i ile miejsca mogę przeznaczyć na ten cel? Jak duże bele chcę uzyskać i jaka ma być ich waga? Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom analizując wady i zalety belownic jedno- i dwukomorowych (wielokomorowych).

Mam różnorodne materiały do zgniatania

Jeśli firma generuje jeden rodzaj surowców wtórnych – np. tylko karton, sprawa jest prosta. Wybieram belownicę jednokomorową. A co jeśli oprócz kartonu mam również folię? Każda belownica jednokomorowa może zgniatać różne rodzaje odpadów i posiada w tym celu odpowiednie programy prasowania. Jednak, aby rozpocząć prasowanie nowego materiału, trzeba wcześniej zakończyć i związać poprzednią belę. Nowy materiał musi zatem czasami trochę poczekać na swoją kolej.
Belownica dwukomorowa teoretycznie pozwala na jednoczesne zgniatanie różnych frakcji. Przy czym „jednoczesne” wcale nie znaczy tutaj to samo co „w tym samym czasie”. Aby załadować nowy materiał i go sprasować konieczne jest każdorazowe przesunięcie głowicy prasującej w odpowiednie miejsce, co oznacza konieczność wykonywania dodatkowych operacji. Belownica ta może być jednak rozbudowana o dodatkowe komory dla kolejnych rodzajów materiału.

Dysponuję ograniczoną powierzchnią

Ten argument przemawia zdecydowanie za belownicą jednokomorową. Przy porównywalnych wymiarach wytwarzanych bel belownica dwukomorowa zajmuje około dwa razy więcej miejsca. Trzeba jednak przyznać, że podczas zgniatania materiału w jednej komorze, druga komora może pełnić rolę zasobnika dla innego rodzaju surowca. W przypadku belownicy jednokomorowej druga frakcja musi być gromadzona w innym miejscu w osobnych koszach do momentu odbioru beli z poprzedniego materiału.

Zależy mi na wygodnej i prostej obsłudze maszyny

Ze względu na swoją konstrukcję belownice dwukomorowe są napełniane materiałem od góry, zatem wysokość załadunku jest zdecydowanie większa niż w przypadku belowicy jednokomorowej, gdzie materiał wkładany jest do komory prasowania z boku. Dla niższych i słabszych fizycznie osób może to stanowić istotną różnicę. Ponadto dla uruchomienia cyklu zgniatania w belownicy jednokomorowej wystarczy zamknięcie drzwi i cykl rozpoczyna się automatycznie. Prasując jednorodny materiał w belownicy dwukomorowej należy najpierw odsunąć głowicę, aby odsłonić otwór załadowczy, napełnić prasę i powtórnie przesunąć głowicę nad odpowiednią komorę. To szereg dodatkowych czynności do wykonania dla personelu obsługi. Poza tym podczas zgniatania materiałów rozprężliwych w belownicy wielokomorowej mogą wystąpić kłopoty w końcowej fazie tworzenia beli – po prostu rozprężający się materiał będzie wystawał z komory i utrudniał przesunięcie głowicy.
Prostsza konstrukcja belownicy jednokomorowej (brak prowadzenia głowicy prasującej) sprawia, że jej wymagania konserwacyjne są o wiele mniejsze.

Chcę uzyskać duże, dobrze zagęszczone bele

W takim przypadku zdecydowanie należy wybrać belownicę jednokomorową. Dostępne na rynku belownice dwukomorowe dysponują naciskiem do ok. 25 ton. Natomiast siła zgniotu belownic jednokomorowych może wynosić nawet 60 ton, a maszyny te umożliwiają uzyskanie bel o wymiarach 1200 x 1100 x 1200 mm, co odpowiada wymiarom europalety. Takie duże, dobrze sprasowane bele pozwalają na uzyskanie lepszej ceny na rynku surowców wtórnych.

Naszym zdaniem…

Naszym zdaniem zdecydowana większość argumentów przemawia za wyborem belownicy jednokomorowej – jest wydajniejsza, prostsza w obsłudze i konserwacji oraz zajmuje mniej miejsca. Dlatego też firma HSM całkowicie zrezygnowała z produkcji belownic wielokomorowych skupiając się na doskonaleniu technologii stosowanych w belownicach jednokomorowych i jak najlepszym dostosowaniu ich do wymagań i potrzeb klientów.