XI Międzynarodowe Targi Opakowań
 

Targi Packaging Innovations to od kilku lat stały punkt w naszym targowym kalendarzu.
Tegoroczna edycja w zgodnej opinii handlowców obsługujących stoisko okazała się najlepsza ze wszystkich dotychczasowych. Frekwencja na naszym stoisku wyjątkowo dopisywała, uzyskane kontakty były konkretne i zaowocowały zrealizowanymi dostawami. Jesteśmy zdania, że na takie zainteresowanie naszym stoiskiem duży wpływ miała jego znakomita lokalizacja bezpośrednio naprzeciw wejścia.

Zgłosiliśmy już wstępny akces do kolejnej edycji — do zobaczenia już za rok w tej samej lokalizacji!

 

 

 

 

 

linkedin