Przegląd komunalny 10/2016

Obyś żył w ciekawych czasach...

To stare chińskie powiedzenie, a właściwie dość poważne przekleństwo jak ulał pasuje do tego, co dzieje się w ostatnich latach w gospodarce odpadami.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość udzielania przez gminy w trybie in house zamówień na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych jednocześnie jednak przez nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłączając z tego trybu nieruchomości niezamieszkałe.

Takie rozwiązanie nie zadowoliło chyba nikogo. Dla nas jednak stanowi bodziec do dalszej obserwacji zmian na rynku odpadów komunalnych.