Przegląd Komunalny 2/2017

Poniżej druga część artykułu dotyczącego struktury własnościowej podmiotów obecnych na rynku odpadów komunalnych w Posce.

 

 

 

linkedin