Przegląd Komunalny 5/2019

W majowym wydaniu Przeglądu Komunalnego dedykowanym m.in. na 54.Zjazd Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ukazał się przegląd obecnych na rynku producentów belownic. Naszą firmę zaprezentowaliśmy na stronie 24.

 

 

 

 

 

 

linkedin