Przegląd Komunalny 6/2015

Od ponad dwóch lat interesujemy się zagadnieniami związanym z gospodarką odpadami w gminach po wprowadzeniu tzw. "rewolucji śmieciowej". Efektem naszych prac i analizy zebranych danych były dwa raporty prezentowane na zjazdach Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, konferencji poświęconej MBP organizowanej przez firmę Abrys, a także na targach Poleko i Ekotech.

Kolejnym etapem naszej działalności w tym kierunku jest seria artykułów Prezesa Mariusza Karpińskiego w Przeglądzie Komunalnym, z których pierwszy prezentujemy Państwu poniżej.

 


linkedin