W tym roku ponownie uczestniczyliśmy w warszawskich targach wyposażenia sklepów. Rok nieobecności pozwolił nam dostrzec pewne zmiany i rysujące się tendencje. Na pewno znacznie wzrosła liczba firm wystawiających się na tych targach. Według naszych subiektywnych obserwacji ilość wystawców nie przełożyła się jednak na ilość odwiedzających. Ale przecież dużo nie zawsze znaczy dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z konkretnych rozmów, jakie mogliśmy przeprowadzić z gośćmi na naszym stoisku. Struktura odwiedzających, ze względu na znikomy odsetek osób przyjeżdżających z bardziej odległych rejonów kraju, wskazuje jednak na pewną regionalizację targów.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za miłe spotkania i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

 

 

linkedin